ANKIETA DLA UCZESTNIKÓW
Szanowni Państwo! Cieszymy się, że braliście udział w naszym wydarzeniu i uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat przeprowadzonego wydarzenia i wyniesionych wrażeń.
Szczegółowe informacje o krajach przeprowadzenia i pełny program projektu można znaleźć na stronie https://rus.club
Proszę ocenić wg skali ocen 1 - 5 (1 – „bardzo źle”, 2 – „źle”, 3 – „dostatecznie”, „neutralnie”, 4 – „dobrze”, 5 – „bardzo dobrze”)
1. Jak oceniasz dostępność informacji o przeprowadzonych wydarzeniach?
2. W jakim stopniu ogłoszenie o wydarzeniu odpowiadało jego treści?
3. W jakim stopniu prezentacja materiału była atrakcyjna?
4. Czy wydarzenie, w którym uczestniczyłeś, wzbudziło zainteresowanie historią i językiem rosyjskim?
5. Proszę ocenić jakość przeprowadzonego wydarzenia?
6. Proszę ocenić zawartość informacyjną strony internetowej https://rus.club
7. Proszę ocenić użyteczność strony internetowej https://rus.club
8. W jakim stopniu było wygodne zdalne uczestnictwo w wydarzeniu?
9. Jak bardzo prawdopodobne jest, że weźmiesz udział w podobnym wydarzeniu w przyszłości?
10. Informacje na jakie tematy chciałbyś posłuchać w tym formacie w przyszłości?
Dziękujemy za wypełnienie ankiety!